Kancelaria Adwokacka Biłgoraj- informacja dla Frankowiczów

Kancelaria Adwokacka Biłgoraj- informacja dla Frankowiczów

Kancelaria Adwokacka Biłgoraj- Adwokat Przemysław Kobel- informacja dla Frankowiczów.

Kancelaria Adwokacka Biłgoraj – Adwokat Przemysław Kobel przypomina. Każdy kto posiada kredyt we frankach szwajcarskich ma szanse aby swoje zobowiązanie kredytowe unieważnić albo ,,ofrankować”. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przedstawił oświadczenie w sprawie kredytów frankowych zawieranych pomiędzy konsumentami a Bankiem. Uznał, że sądy w Polsce mają prawo, aby usuwać wszelkie nieuczciwe zapisy w umowach mówiące o indeksacji do waluty obcej. Kancelaria Adwokacka Biłgoraj- Adwokat Przemysław Kobel informuje również. Każdy konsument posiadający umowę kredytową w walucie obcej może dokonać analizy swojej umowy. W wyniku tego może zmienić warunki umowy na dalsze spłacanie w złotówkach (odfrankowanie), za sprawą mocy wyroku TSUE.

Przewalutowanie kredytu.

Poprzez tego typu działanie nasz kredyt zostanie przekształcony na formę spłaty w złotówkach. Od tego momentu Kredytobiorca płaci zobowiązanie w walucie polskiej. Raty naszego kredytu, który został odwalutowany spadną do niższego poziomu. Umowa kredytu zawieranego w obcej walucie (frankach szwajcarskich i wypłacona w walucie krajowej), może być unieważniona przez Organ Sądu. W takim przypadku zostaje uznana za nieważną od momentu jej zawarcia i powinna być rozliczona pomiędzy Bankiem a Konsumentem. Następnie wszelkie raty jakie zostały wpłacone przez Konsumenta, muszą zostać rozliczone razem z pełną kwotą, która została udzielona na potrzeby kredytu. Wówczas cała suma do spłaty, może być spłacona w oparciu o nowy kredyt złotówkowy. Po tych procesach, kiedy podliczymy swój kredyt powinniśmy wystąpić do banku z wezwaniem, aby polubownie zakończył umowę kredytu walutowego.

Brak odpowiedzi lub odpowiedź negatywna.

Kancelaria Adwokacka Biłgoraj- Adwokat Przemysław Kobel informuje również, że w wyniku braku odpowiedzi ze strony Banku lub gdy otrzymamy informację negatywną. Należy przygotować pozew do Sądu. Pozew powinien zawierać informację czego domaga się Kredytobiorca (unieważnienia czy odfrankowania). A także wszelkie zestawienie wpłaconych przez Kredytobiorce rat kredytu. Takie roszczenie potwierdzamy przepisami ustawodawcy a także przepisami unijnymi z podkreśleniem wyroku TSUE z 3 października 2019. Sąd powinien rozpatrzyć zgłoszoną sprawę zgodnie z żądaniem kredytobiorcy. Biorąc pod uwagę, że Konsument był stroną słabszą jeśli chodzi o kredyt.

Podsumowując

Wszyscy którzy mają zaciągnięty kredyt we frankach szwajcarskich powinny skorzystać z oświadczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i niezwłocznie podjąć działania mające na celu „odfrankowanie kredytu”.