Zatrzymanie prawa jazdy niezgodne z konstytucją

Zatrzymanie prawa jazdy niezgodne z konstytucją

Zatrzymanie prawa jazdy niezgodne z konstytucją

We wtorek 13.12.2022r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niezgodne z konstytucją są przepisy dotyczące zatrzymywania prawa jazdy:

  • za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h,
  • przewożenie niedozwolonej liczby osób na podstawie wyłącznie nieweryfikowalnej informacji policji.

Za niekonstytucyjny Trybunał Konstytucyjny uznał przepis wprowadzony nowelizacją Kodeksu karnego z marca 2015 r. Zobowiązuje on starostę – po otrzymaniu informacji od policji – do takiego zatrzymania prawa jazdy.

Starosta nie dokonuje samodzielnie ustaleń faktycznych

„Starosta nie dokonuje samodzielnie ustaleń faktycznych co do rzeczywistego przebiegu zdarzenia. Jest związany treścią informacji organu kontroli ruchu drogowego. Treść informacji sporządzonej przez funkcjonariusza policji lub innej uprawnionej służby korzysta ze swoistego domniemania prawdziwości, które nie może być przez stronę podważone w toku postępowania administracyjnego w sprawie zatrzymania prawa jazdy” – mówił w uzasadnieniu wtorkowego wyroku sędzia sprawozdawca Piotr Pszczółkowski.

W związku z tym – według TK – zakwestionowany przepis nie wyklucza zatrzymania prawa jazdy. Chodzi jednak o sytuację, w której w rzeczywistości nie doszło do naruszenia przepisów Prawa o ruchu drogowym.