Zmiana płacy minimalnej i składek ZUS od 1 lipca 2024

Zmiana płacy minimalnej i składek ZUS od 1 lipca 2024

Zmiana płacy minimalnej włącznie z nowymi składkami ZUS od lipca 2024 roku w Polsce są kluczowe dla wszystkich przedsiębiorców. Nowe regulacje, które wprowadziła Rada Ministrów, wpływają na wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz na obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne. Kancelaria Adwokacka – Adwokat Przemysław Kobel przypomina, że zmiany te są istotne dla planowania finansowego przedsiębiorstw.

Zmiana płacy minimalnej

Od 1 lipca 2024 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4300 zł, co bezpośrednio wpływa na podstawę wymiaru składek ZUS. Wzrost ten jest częścią szerszych działań, które mają na celu dostosowanie wynagrodzeń do aktualnych warunków ekonomicznych. Dodatkowo, minimalna stawka godzinowa od lipca 2024 roku wynosić będzie 28,10 zł.

Zmiana płacy minimalnej ma na celu poprawę warunków życia pracowników oraz zwiększenie ich dochodów. W praktyce oznacza to także zwiększenie kosztów dla pracodawców, co powinno być uwzględnione w budżetach firm.

Nowe składki ZUS w 2024 roku

Zmiana płacy minimalnej wpływa również na wysokość składek ZUS. Pełne składki ZUS na ubezpieczenia społeczne od lipca 2024 roku kształtują się następująco:

 • Emerytalna (19,52%): 916,35 zł
 • Rentowa (8%): 375,55 zł
 • Chorobowa (2,45%, dobrowolna): 115,01 zł
 • Wypadkowa (1,67%): 78,40 zł
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy (2,45%): 115,01 zł

Łącznie pełne składki ZUS wynoszą 1485,31 zł bez składki chorobowej oraz 1600,32 zł z dobrowolną składką chorobową.

Preferencyjne składki ZUS od lipca 2024

Preferencyjne składki ZUS dla nowych przedsiębiorców od lipca do grudnia 2024 roku wynoszą:

 • Emerytalna (19,52%): 251,81 zł
 • Rentowa (8%): 103,20 zł
 • Chorobowa (2,45%, dobrowolna): 31,61 zł
 • Wypadkowa (1,67%): 21,54 zł

Łącznie preferencyjne składki ZUS wynoszą 376,55 zł bez składki chorobowej oraz 408,16 zł z dobrowolną składką chorobową. Kancelaria Adwokacka – Adwokat Przemysław Kobel podkreśla, że zmiany w płacy minimalnej mogą znacząco wpłynąć na koszty prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Składka zdrowotna

Składka zdrowotna dla przedsiębiorców jest uzależniona od formy opodatkowania, wiec przy przeciętnym wynagrodzeniu 7400 zł, składka zdrowotna wyniesie na przykład:

 • Skala podatkowa: 9% dochodu z działalności.
 • Podatek liniowy: 4,8% dochodu z działalności.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 60% (>60 000 dochodu/rok), 100% (60 000 – 300 000 dochodu/rok), lub 180% (300 000+ dochodu/rok) przeciętnego wynagrodzenia..

Zmiany w płacy minimalnej wpływają również na wysokość składek zdrowotnych, które przedsiębiorcy będą musieli opłacać w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Podsumowanie

Zmiany w płacy minimalnej oraz składkach ZUS, które wejdą w życie w lipcu 2024 roku, mają na celu dostosowanie wysokości wynagrodzeń oraz składek do aktualnych prognoz ekonomicznych. Kancelaria Adwokacka – Adwokat Przemysław Kobel przypomina przedsiębiorcom o konieczności dostosowania się do nowych regulacji, aby zapewnić płynne funkcjonowanie swoich firm. .

Podsumowując, zmiana płacy minimalnej oraz nowe składki ZUS od lipca 2024 roku będą miały znaczący wpływ na przedsiębiorców, którzy muszą przygotować się na wyższe koszty związane z zatrudnieniem oraz ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi. (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)(BiznesINFO)(Portal Faktura.pl)

 

Dla dodatkowej pomocy i konsultacji prawnych, odwiedź Kancelaria Adwokacka Przemysław Kobel pod adresem:
ul. 3-go Maja 91/4, 23-400 Biłgoraj