Zmiany w prawie pracy, o których możesz nie wiedzieć. Część 1

Zmiany w prawie pracy, o których możesz nie wiedzieć. Część 1

Zmiany w prawie pracy, o których możesz nie wiedzieć

Zmiany w prawie pracy, o których możesz nie wiedzieć, zostały wprowadzone rok temu. Kancelaria Adwokacka – Przemysław Kobel szczegółowo analizuje nowe regulacje, które mają istotny wpływ zarówno na pracowników, jak i pracodawców. W pierwszej części przybliżymy zmiany dotyczące pracy zdalnej, hybrydowej oraz elastycznych godzin pracy.

Praca zdalna i hybrydowa

Nowe przepisy wprowadzają możliwość wykonywania pracy zdalnej lub hybrydowej na podstawie porozumienia między pracownikiem a pracodawcą. Praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, co wymaga każdorazowego uzgodnienia z pracodawcą. Uzgodnienie takie może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia. W wyjątkowych sytuacjach, takich jak stan zagrożenia epidemicznego, pracodawca może narzucić pracę zdalną jednostronnie.

Zgodnie ze zmianami w prawie pracy, pracownik wykonujący pracę zdalną musi posiadać odpowiednie warunki lokalowe i techniczne do jej wykonywania. Pracodawca zapewnia niezbędne narzędzia i materiały, takie jak komputery, oprogramowanie oraz dostęp do Internetu. Dodatkowo, pracodawca pokrywa koszty związane z pracą zdalną, w tym koszty energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych.

Elastyczne godziny pracy

Zmiany w prawie pracy wprowadzają także elastyczne godziny pracy, co ma na celu lepsze dostosowanie się do indywidualnych potrzeb pracowników. Pracownicy mogą teraz ustalać z pracodawcami bardziej elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, co pozwala na lepsze zarządzanie czasem i obowiązkami zawodowymi oraz osobistymi.

Pracodawca ma możliwość ustalenia tzw. okna godzinowego, w którym pracownik musi być dostępny. Takie okno czasowe zapewnia elastyczność dla pracowników, jednocześnie umożliwiając efektywne zarządzanie pracą zespołu. Na przykład, pracownik może mieć elastyczne godziny rozpoczęcia pracy, ale musi być dostępny w określonym przedziale czasowym, aby uczestniczyć w spotkaniach zespołowych lub realizować zadania wymagające współpracy.

Obowiązki pracodawcy

Zmiany w prawie pracy wpływają również na pracodawców. Mają szereg obowiązków związanych z wprowadzeniem pracy zdalnej i elastycznych godzin pracy. Muszą zapewnić pracownikom odpowiednie narzędzia i materiały do wykonywania pracy zdalnej, w tym laptopy, oprogramowanie i dostęp do Internetu. Ponadto, pracodawcy pokrywają koszty związane z pracą zdalną, takie jak koszty energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych.

Pracodawcy muszą także przeprowadzać szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz zapewniać pomoc techniczną niezbędną do wykonywania pracy zdalnej. Kontrola wykonywania pracy zdalnej może być przeprowadzana w miejscu jej wykonywania w godzinach pracy pracownika, w sposób nienaruszający jego prywatności. Pracodawca dostosowuje sposób przeprowadzania kontroli do miejsca i rodzaju pracy zdalnej, dbając o poszanowanie prywatności pracownika i jego rodziny.

Cytaty z ustawy

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadza nowe artykuły dotyczące pracy zdalnej. Artykuł 67(18) mówi: „Praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (praca zdalna)”​.

Artykuł 67(19) precyzuje zasady uzgadniania pracy zdalnej: „Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika może nastąpić: 1) przy zawieraniu umowy o pracę albo 2) w trakcie zatrudnienia”​

Z kolei artykuł 67(20) wprowadza obowiązki pracodawcy: „Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej; pokryć koszty związane z wykonywaniem pracy zdalnej oraz zapewnić pomoc techniczną”​.

Podsumowanie

Zmiany w prawie pracy, o których możesz nie wiedzieć, wprowadzone rok temu, znacząco wpływają na sposób organizacji pracy. Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej, hybrydowej oraz elastycznych godzin pracy mają na celu poprawę warunków pracy oraz lepsze dostosowanie się do potrzeb współczesnego rynku pracy. Kancelaria Adwokacka – Przemysław Kobel jest gotowa pomóc w zrozumieniu i wdrożeniu tych zmian, aby zapewnić zgodność z nowymi przepisami i poprawić bezpieczeństwo oraz komfort pracy. Pamiętaj, że znajomość prawa pracy to klucz do bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa.
Pełne brzmienie ustawy: Internetowy System Aktów Prawnych

 

Dla dodatkowej pomocy i konsultacji prawnych, odwiedź Kancelaria Adwokacka Przemysław Kobel pod adresem:
ul. 3-go Maja 91/4, 23-400 Biłgoraj